Opracowanie technologii pozyskiwania wysoko aktywnej hialuronidazy

W ramach projektu Pharmfactor prowadzi prace B+R zmierzające do pozyskania wysoko aktywnej hialuronidazy. Głównym celem projektu jest zwiększenie rentowności i uzyskanie długoterminowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Pharmfactor poprzez opracowanie technologii, która pozwoli na wdrożenie nowej technologii oraz produktu uzyskiwanemu dzięki zastosowaniu innowacyjnego procesu technologicznego.

Celem szczegółowym projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych prowadzących do opracowania procesu, dzięki któremu pozyskania hialuronidaza będzie charakteryzowała się wysoką aktywnością specyficzną. Drugim celem projektu jest rozszerzenie skali procesu technologicznego, ze skali laboratoryjnej do półtechnicznej i dobór odpowiednich parametrów, w celu uzyskania technologii wydajnej i ekonomicznej.

Prace w ramach projektu zostały podzielone na dwa etapy, badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe.